in

Key English Test -KET 1-7

Trọn bộ luyện thi KET 1-7 Full sách và cd

Key English Test (KET) hay A2 Key là chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn Cambridge cấp độ 4, sau Starters, Movers và Flyers. Đây là bước đệm cho cấp độ Preliminary English Test (PET) trong thang trình độ tiếng Anh của Cambridge.

Cambridge cung cấp một kho tài liệu phong phú hoàn toàn miễn phí cho thí sinh sắp tham gia thi KET (thí sinh đã hoàn thành chương trình tiếng Anh thiếu nhi YLE, hoặc thí sinh lớn tuổi bắt đầu con đường chinh phục tiếng Anh để phát triển sự nghiệp hoặc đi du lịch).

Chứng chỉ ‘A2 Key for Schools’ sẽ cho thấy học sinh có thể:
  • hiểu và sử dụng các cụm từ và các lối diễn đạt cơ bản
  • hiểu bài viết tiếng Anh đơn giản
  • tự giới thiệu và trả lời các câu hỏi cơ bản về mình
  • tương tác với người nói tiếng Anh ở mức độ cơ bản.

KET (Key English Test) là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với cấp độ Sơ cấp (A2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages).

Kỳ thi KETvà KETfS đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc và Viết được thực hiện trên ba bài thi:

Bài thi Nội dung Điểm (%) Mục đích
Đọc và Viết
(1 giờ)
7 phần/
32 câu hỏi
50% Thí sinh thể hiện khả năng hiểu các thông tin được viết đơn giản như biển báo, tờ rơi, báo và tạp chí.
Nghe
30 phút (bao gồm 8 phút chuyển đáp án)
5 phần/
25 câu hỏi
25% Yêu cầu thí sinh có thể hiểu các thông báo và các tài liệu nói khác khi người nói nói một cách chậm rãi
Nói
8-10 phút/ cặp thí sinh
2 phần 25% Thí sinh thể hiện khả năng tham gia một cuộc hội thoại bằng cách trả lời và hỏi các câu hỏi đơn giản. Bài kiểm tra nói có thể diễn ra theo hình thức mặt đối mặt với 1 hoặc 2 thí sinh khác và 2 giám khảo. Điều này cho phép kết quả kiểm tra thực tế và chính xác hơn.

Download “KET 1-7” 1uCicEro1KbVoVJe3-KAp6CsiXlVRs62i – Downloaded 223 times – 268.67 KB

Trọn Bộ Luyện Thi Movers 1-9

Trọn Bộ Luyện Thi Starters 1-9