in , ,

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – SB&WB

Nhà XB Đại Học Sư Phạm TP HCM

Giới thiệu tổng quan

Tiếng anh 6 i-learn Smart World là tựa sách do Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát kết hợp cũng Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP.HCM biên soạn có nội dung bám sát chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, liên hệ chặt chẽ với Khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của Châu Âu (CEFR). Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em phát triển 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết và hoàn thiện các kỹ năng cần thiết của thế kỷ 21.

Tiếng anh 6 i-learn Smart World được ra mắt vào ngày 09/02/2021, Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành Quyết định 718/QĐ-BGDĐT theo đó công bố Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World là tựa sách nằm trong danh mục sách giáo khoa (SGK) lớp 6 môn Tiếng Anh được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Sách Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World bao gồm 10 chủ đề: Home, School, Friends, Festivals and Free Time, Around Town, Community Services, Movies, The World around Us, Houses in the Future, Cities around the World. Mỗi chủ đề có 3 đơn vị bài học và 1 bài ôn tập. Bài hoc 1 & 2 được thiết kế với các hoạt động nhằm rèn luyện các kỹ năng ngôn ngữ, phát triển vốn từ vựng, củng cố và nâng cao kiến thức ngữ pháp. Bài học 3 tích hợp liên môn (CLIL) cung cấp các kiến thức liên môn và rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ. Bài ôn tập giúp củng cố và thực tập kỹ năng ngôn ngữ cũng như làm quen với dạng thức các bài thi kiêm tra đánh giá.
Student Book:
Work Book:
Audio:

Bốn Thỏa Ước

Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World – Teacher Book