in

Gateway A2 top 5 students

Video xem trong lớp

Top 5 Students in the Final Test of Gateway A2.

(Chỉ xem tại đây, không upload trên bất kỳ mạng xã hội nào)

4 Comments

Leave a Reply
    Lily

    Sao không co top 10 thay oi

    Đại ca

    ????????????????????????xúc động quá haha

A1.2 Listening Test