in

Thi Tuyển Sinh 10 Tiếng Anh 2018

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh 2018 HCM

Bài thi online được biên soạn dựa trên đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT môn Tiếng Anh năm học 2018-2019 Sở GDĐT TP. HCM.

List of top contestants

Mai Thanh Hoa 88 - THCS Yên Thế
Mai Thy 85 - THCS Mạch Kiếm Hùng
Minh 83 - THCS Độc Lập

Thi Tuyển Sinh 10 Tiếng Anh 2017

Thi Tuyển Sinh 10 Tiếng Anh 2019