in

8888 câu đàm thoại tiếng Anh

Ebook + CD

8888 câu đàm thoại tiếng Anh trong mọi tình huống giao tiếp thông dụng. Tài liệu bao gồm rất nhiều các tình huống giao tiếp cơ bản trong tiếng Anh (bao gồm cả ebook + audio).

Ebook-CD:

Download “8888 câu đàm thoại tiếng anh” 1OSdG9Uz2yUPTbFZGUE55QrQmHo3Znmff – Downloaded 26 times – 300 KB

 

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khai Mở Triều Trần

Cách Dùng Các Thì Trong Tiếng Anh