in

B1+ Reading Test

For B1+ AVM only (13/3/2022)

77eng.com
B1+ Reading TestVì là bài test nội bộ nên nội dung bị khóa, xin gửi zalo hoặc sms họ tên tới sđt 0868610087 để lấy password.
*Bài đọc được chú thích một số từ vựng cần thiết, xem bằng cách rê chuột vào từ.

All your own work?

A Chrissie

B Mark     

C Maddy     

D Hamish

Content is locked
You need to enter a password to unlock this content

Simply B1 Preliminary for Schools

b1plus writing 77eng.com

B1+Writing Test